Uploaded image for project: 'Minecraft Realms'
 1. Minecraft Realms
 2. REALMS-6020

geen verbinding met realms in IOS

XMLWordPrintable

  • Icon: Bug Bug
  • Resolution: Duplicate
  • None
  • 1.16 (Bedrock)
  • None
  • Unconfirmed
  • Bedrock

   ik krijg geen verbinding met realms in de IOS versie op mijn Ipad 6. Hij blijft vragen om een internet verbinding terwijl ik op een WIFI net zit


   • Opties

   Bijlagen

      Unassigned Unassigned
      adseelt1957 Ad Seelt
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated:
       Resolved: