Uploaded image for project: 'Minecraft Realms'
 1. Minecraft Realms
 2. REALMS-6020

geen verbinding met realms in IOS

  XMLWordPrintable

Details

  • Bug
  • Status: Resolved
  • Resolution: Duplicate
  • 1.16 (Bedrock)
  • None
  • None
  • Unconfirmed
  • Bedrock

  Description

   ik krijg geen verbinding met realms in de IOS versie op mijn Ipad 6. Hij blijft vragen om een internet verbinding terwijl ik op een WIFI net zit


   • Opties

   Bijlagen

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Unassigned Unassigned
       adseelt1957 Ad Seelt
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: