XMLWordPrintable

Details

  • Icon: Bug Bug
  • Resolution: Duplicate
  • None
  • 1.16.5
  • None
  • java
  • Unconfirmed
  • (Unassigned)

  Description

   PL:
   Grałem sobie dziś w minecraft na serwerze który postawiłem na platformnie aternos w grze mam minimalne ustawienia graficzne i stałe 60 fps w pewnym momencie wróciłem do skrzyni a jej tekstura zaczeła się psuć następnie tekstury rzeczy w eq też zaczeły się psuć i teraz większość tekstur się psuję przykładowo jeżeli wyrzucę coś na ziemię
   ENG: (translate)
   I was playing minecraft today on the server that I put on the aternos platform in the game I have minimal graphics settings and a constant 60 fps at some point I returned to the chest and its texture started to break, then the textures of things in eq also started to break and now most textures are breaking, for example if I throw something on the ground

   Attachments

    Activity

     People

      Unassigned Unassigned
      Omlet Oskar
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: