XMLWordPrintable

Details

  • Bug
  • Status: Resolved
  • Resolution: Duplicate
  • 1.16.5
  • None
  • None
  • java
  • Unconfirmed
  • (Unassigned)

  Description

   PL:
   Grałem sobie dziś w minecraft na serwerze który postawiłem na platformnie aternos w grze mam minimalne ustawienia graficzne i stałe 60 fps w pewnym momencie wróciłem do skrzyni a jej tekstura zaczeła się psuć następnie tekstury rzeczy w eq też zaczeły się psuć i teraz większość tekstur się psuję przykładowo jeżeli wyrzucę coś na ziemię
   ENG: (translate)
   I was playing minecraft today on the server that I put on the aternos platform in the game I have minimal graphics settings and a constant 60 fps at some point I returned to the chest and its texture started to break, then the textures of things in eq also started to break and now most textures are breaking, for example if I throw something on the ground

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Unassigned Unassigned
       Omlet Oskar
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: