Details

  • Bug
  • Status: Resolved
  • Resolution: Duplicate
  • 0.7.0
  • None
  • None
  • Survival
  • Unconfirmed
  • Tablet - iOS - iPod Touch 5

  Description

   (english version) I can open the furnace and put stuff that's can be cooked, but when i want to press the button to the fuel, nothing happens. it does no happening anything when i press any bottun in the furnace! (for exeption for the exit button and item selection button.)
   (swedish version) När jag öppnar en masugn så kan jag lägga saker som ska bli stekta, men när jag vill ha tillbaka dem så måste jag förstöra ugnen. Det funkar inte heller att trycka på varken steka knappen eller bränsle knappen. Det går bara att trycka på föremåls utvalet och krysset. (krysset menar avbryt-knappen)

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       MarrenJR Marcel Oinonen
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: