XMLWordPrintable

  • Icon: Bug Bug
  • Resolution: Duplicate
  • None
  • 20w13a
  • None
  • Unconfirmed
  • (Unassigned)

   Witam, znalazłem buga, który dotyczy tego, że gdy podczas gry na trybie przetrwania zginie się w netherze, to po odrodzeniu nie będzie można niszczyć bloków, i bloki które się "zniszczy" w normalnym świecie zamienią się na netherowe bloki. Do tego jeśli zrestartuje się świat to pokaże się nasza głowa i nie będziemy mieli kontroli nad naszą postacią.

      Unassigned Unassigned
      Hfcj Qwery
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated:
       Resolved: