Uploaded image for project: 'Minecraft: Java Edition'
 1. Minecraft: Java Edition
 2. MC-168873

Źle z renderowany świat

XMLWordPrintable

  • Icon: Bug Bug
  • Resolution: Duplicate
  • None
  • 1.15.1
  • None
  • Unconfirmed
  • (Unassigned)

   grałem sobie w 1.15.1 potem zrobiłem sobie przerwę od minecarfta przez 2 dni i jak weszłem to się stało to co w załącznikach!

    1. 2019-12-26_17.57.41.png
     2019-12-26_17.57.41.png
     1.80 MB
    2. 2019-12-26_17.57.58.png
     2019-12-26_17.57.58.png
     1.97 MB
    3. 2019-12-26_17.58.38.png
     2019-12-26_17.58.38.png
     1.90 MB
    4. 2019-12-26_17.58.47.png
     2019-12-26_17.58.47.png
     2.22 MB
    5. 2019-12-26_17.58.58.png
     2019-12-26_17.58.58.png
     2.27 MB
    6. 2019-12-26_17.59.08.png
     2019-12-26_17.59.08.png
     1.99 MB

      Unassigned Unassigned
      kinkazil9000 kamil chrystman
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated:
       Resolved: