Uploaded image for project: 'Minecraft Launcher'
 1. Minecraft Launcher
 2. MCL-17576

Mincraft launcher starter ikke, ser ikke ut til å bli riktig installert/satt opp

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Resolved
  • Resolution: Invalid
  • Affects Version/s: 2.2.2529 (Windows)
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: Minecraft Launcher
  • Labels:
   None
  • Confirmation Status:
   Unconfirmed

   Description

   Vi har kjøpt minecraft java edittion og installert denne tidligere. Så sluttet den å virker, vi avinnstallerte og prøvde å installere igjen, men nå virker det ikke. Det kommer ingen feilmelding når vi prøver å starte minecraft launcher, men ingenting skjer (ingen feilmedling eller noe)

   Vi har avinstllert og installert igjen mange ganger, men akkurat det samme skjer.

   selve installeringen ser ut til å starte, men avsluttes etter noen få sekunde.r

   i .../appdata/roaming/.minecraft folderen finnes det ingen launcher.jar fil (vet ikke omdet er relevant)

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      Unassigned Unassigned
      Reporter:
      Jonas09 Jonas Vold Torland
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: